Refleksjonsnotat – Digital Markedsføring del 1

Mac and coffee

Januar har vært en måned full av ny kunnskap, fra forelesninger med Arne krokan, blogg skriving + andre digitale sertifiseringer. Når jeg startet dette semesteret med digital markedsføring som valgfag var jeg innstilt på at det ville bli mye egeninnsats, og det har det virkelig vært! Det har vært annerledes med arbeidskrav flere ganger i uken, og å bli fulgt opp av studentassistenter på alle blogginnlegg, men det har vært en veldig lærerik endring. Jeg har måttet yte litt mer, men også fått igjen for alt jeg har gjort. Det har hjulpet mye på studie motivasjonen å ha noe konkret å jobbe mot, slik som med bloggen. 

Denne første delen av kurset har handlet om digital økonomi. Arne har blant annet snakket om hvordan nettverkseffekter, transaksjonskostnader, oppmerksomhetsøkonomi og kunstig intelligens endre og påvirker den digitale utviklingen. Det har vært spennende temaer og det har satt noen røde streker, og gitt praktiske eksempler til ting jeg har hatt litt kjennskap til tidligere.

Slik som Arne skriver i boken Nettverksøkonomi og i NTNU kurset Digital transformasjon og bærekraft har teknologi lenge vært en drivkraft til samfunnsutvikling. Han trekker også frem Kevin Kelly, og hans teori om at mennesker bruker teknologi som en forlengelse av seg selv, og at vi alltid er ute etter å forbedre den. 

Noe av det jeg vil ta med meg videre er spesielt alt vi kan bruke kunstig intelligens til. Det kan gjøre utrolig mye bra, om vi bruker det smart. Vi hadde en gjesteforelesning med Stig Martin Fiskå fra Cognizant, som fikk interessen min for det til å vokse, og jeg har forstått hvor relevant det er, også innenfor mitt fremtidige fagfelt. Jeg kan se for meg å fordype meg mer i kunstig intelligens ved siden av studiet. Et spørsmål som stadig dukket opp, uavhengig av temaer vi snakker om, så er det hva som er sjansen for å miste jobben til en algoritme. Gjennom denne måneden, og forståelsen jeg har fått, så er jeg blitt tryggere på at dette ikke vil skje. Den kunstige intelligensen vi har i dag er “smal”, den kan bare gjøre det den blir programmert til, altså den virker bare intelligent. Vi trenger fortsatt mennesker som kan forstå prinsippene og sammenhengen til det jeg har lært denne måneden. 

Er du interessert i å følge meg videre? Meld deg gjerne på nyhetsbrevet mitt!

-Madeleine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *