Psykologiske barrierer gjør klimakommunikasjon vanskelig

Det er store forskjeller mellom verdier og handlinger, når det gjelder bærekraft. De fleste mener det er viktig, men ikke mange tar valg basert på det de vet (Ipsos). Det er psykologiske barrierer som former murer rundt folk, som gjør det vanskelig å ta i mot kommunikasjon og kunnskap om klima og miljø. For å jobbe for at bedre miljø, må kommunikasjonen om hvordan vi skal gjøre det nå frem og bli forstått av alle. Slik som foreleseren vår Cecilie Staude sa “kommunikasjon er nøkkelrollen i det grønne skiftet.” 

Det er fem barrierer. Disse barrierene ble presentert av Per Espen Stoknes, på en konferanse for Stockholm Environment Institute. Se hele video her. Stoknes er både psykolog og har en PhD i økonomi, som gir han veldig gode forutsetninger for å forstå hvilke hindringer som kommer i veien, og hvordan vi kan gå rundt de. 

Vi må finne en måte å gå rundt disse barrierene, jeg tror ikke det er mulig å bryte de ned

– Per Espen Stoknes
Barriere 1 – Distanse 

Kommunikasjonen fokuserer for mye på fortid og fremtid, mens folks tanker som oftest er om i dag og de neste ukene. Det er også mye geografisk og sosial distanse til det som blir snakket om når det gjelder klima. Det skaper en følelse av “det gjelder ikke oss, det gjelder dem”. Alt dette fører til en ansvarsfraskrivelse. Vi forventer at det er i noen andres hender og fikse det. Løsning – Sosialt

Jo mer sosialt jo mindre distanse. Gjøre det til noe vi kan gjøre sammen, og skape sosiale nettverk. Bruke bilder av folk og ikke isbjørner, det er for langt unna. Få folk har en personlig tilknytning til isbjørner. Til slutt må kommunikasjonen fokusere på lokale problemer, og hva som kan gjøres der. Forskning viser at folk flest bryr seg (bekymringsverdig) mye om hva naboen deres gjør, i forhold til andre faktorer, slik som “gjør det for kommende generasjoner”. Det er derfor større sannsynlighet for at de f.eks. skaffer seg solcellepanel eller el bil hvis naboen gjør det også. Folk ønsker også anerkjennelse for innsatsen sin. 

Barriere 2 – Dommedag 

Det ligger dypt i oss gjennom historien at apokalypse er noe vondt og må unngås. Paradoksalt så trekker vi oss unna denne typen budskap, fordi det vekker vonde og overveldende følelser. Jeg sammenligner det litt for å droppe å gjøre noe som helst, når det rett og slett blir for mye å gjøre, fordi det er overveldende. Stoknes kom frem til at hele 80% av artikler om miljø fører en dommedags strategi. Løsning – Enkelt

Helt enkle tiltak. Gjennom å gjøre tallerknene litt mindre reduserte Nordic Choice Hotels matsvinnet sitt med nesten 20%! ting som priser og defalt innstillinger må også endres for å være til gode for et grønt skifte. Det må bli enklere for folk å velge litt bedre hver gang. Som vaskemaskinen som bruker minst energi over tid, og klima kreditt på flyreiser. Her kommer også ansvaret til større bedrifter inn. Forbrukere kjøper det som er tilgjengelig, så ved å kunne fokusere på miljøvennlig produserte produkter, emballasje og frakt vil det være enkelt og å gjøre bedre handlinger. 

Bilde av Matthew Henry fra Burst

 

Barriere 3 – Kognitiv dissonans

Du vet noe, men du gjør noe annet. Det skaper en ubehagelig følelse når vi gjør noe vi vet vi ikke burde, som fører til at flere ansvarsfraskrivelser og unnskyldninger. Jeg tror vi er alle skyldige i dette flere ganger om dagen, på selv de minste ting.  

Løsning – Støttende vinkling

I steden for de 80% med dommedags vinkling, som jeg nevnte over, så burde 75% av fokuset være på muligheter. Gi folk en konkret mulighet til å bidra. Igjen det er overveldende å bare høre om hva som er galt. Mennesker er enke og vi liker generelt ikke å tenke over mesteparten av valgene våre i hverdagen, så de må fortelles hva som skal gjøres. Vi er vanndrevne og etterhvert vil små grønne endringer bli nye og bedre vaner. 

Barriere 4 – Nekt

Når dissonansen går for langt, går det over til nekt. I steden for å komme med unnskyldninger til hvorfor vi gjorde noe vi vet vi ikke burde, nekter vi at det ikke er et problem i utgangspunktet. Stoknes forteller at det er blitt en sosial kontrakt der alle vet, men later som om vi ikke vet.   

Løsning – Historie

Vi trenger en historie vi kan tro på. Dette igjen over all den overveldende informasjonen som møter oss. Vi må kommunisere himmel, ikke helvete. Det er mer inspirerende. Barriere 5 – Identitet

Klima kommuniseres ofte på en måte som bidrar til å gi en slags skam over å gjøre det motsatte av det grønne. Når folk føler seg personlig tråkket f.eks. for hvordan bil de har, hva de spiser eller hvor ofte de flyr fører dette ofte til mer sinne, enn forståelse og endring.

 

Løsning – Signaler

Gi signaler som folk kan knytte seg til, uten å bygge på skam. Språkbruken burde være enkel og spesifikk. Brukes det for mye “bransje begreper” føler folk igjen at det er for langt unna deres forståelse. For å oppsummere så må kommunikasjonen forbedres for å oppnå gode og grønne endringer. Folk trenger oppmuntrende og troverdige historier, konkrete ting de kan endre, fokus på der de er, og her og nå. 

– Madeleine

Kilder:

https://www.ipsos.com/nb-no/nordmenn-synes-det-er-vanskelig-ta-baerekraftige-valg

https://www.nordicchoicehotels.no/samfunnsansvar/matrevolusjonen/

5 thoughts on “Psykologiske barrierer gjør klimakommunikasjon vanskelig

  1. Godt skrevet og fin struktur med de to kolonnene nedover! Treffende tittel også. Det hadde vært fint med referanser til caser hvor kommunikasjonen har vært god; altså kampanjer som har fungert mtp. å bryte disse barrierene.

  2. I manage a vape shop website directory and we have had a posting from a vape shop in the USA that likewise offers CBD goods. A Calendar month afterwards, PayPal has contacted use to say that our account has been restricted and have requested us to take away PayPal as a payment method from our vape store website directory. We do not retail CBD items like CBD oil. We solely provide online marketing solutions to CBD firms. I have checked out Holland & Barrett– the UK’s Reputable Health Retailer and if you take a good peek, you will witness that they promote a pretty considerable variety of CBD products, primarily CBD oil and they also happen to take PayPal as a settlement solution. It seems that PayPal is administering double standards to different firms. As a result of this stipulation, I can no longer take PayPal on my CBD-related site. This has restricted my payment possibilities and now, I am intensely dependent on Cryptocurrency payments and straightforward bank transfers. I have spoken to a solicitor from a Magic Circle law office in London and they explained that what PayPal is doing is absolutely unlawful and inequitable as it ought to be applying a consistent benchmark to all firms. I am yet to seek advice from a different attorney from a US law office in London to see what PayPal’s legal position is in the USA. Meanwhile, I would be very appreciative if anybody here at targetdomain could offer me with substitute payment processors/merchants that work with CBD companies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *