Kunstig intelligens – leger, pakketlevering og skilsmisser

Kunstig intelligens

Roboter og annen kunstig intelligens (eller artificial intelligence/AI) er kommet for å bli, og det gir mange muligheter for alle. AI er systemer som kan lære, gjennom tilgjengelig data og deretter lage algoritmer og modeller for å handle, basert på dataen. Enklere forklart; du kan gi bilder av katter og hunder, og med masse repetisjon vil maskinen lære seg forskjellen på katt og hund. Vi kan definere en robot som en fysisk gjenstand, som er styrt av en AI. Mennesker forholder seg til roboter ut i fra hvordan de ser ut. Mange roboter får derfor et ansikt, eller en skjerm som kan formidle forskjellige følelser. Dette innlegget er et referat (+ egne tanker og research) til andre forelesning med Arne Krokan, om kunstig intelligens. 

I boken Digital forretningsforståelse av Tarjei Alvær Heggernes vises det til en undersøkelse hvor ledere fra hele verden har deltatt og svart at over 50% av jobben består av koordinering og kontroll, slik som budsjetter, rapporter og oppfølging av rutiner. Dette er arbeidsoppgave en AI kan gjennomføre, slik at ansatte kan fokusere på andre oppgaver. På lang sikt, alle oppgaver som ikke krever menneskelig dømmekraft. Hva som definerer dette gjenstår å se, ettersom teknologien utvikler seg. Du kan lære en maskin å veie to enkle vurderinger opp mot hverandre, men det blir vanskeligere når disse vurderingene ikke veier like mye. 

AI ble forutsatt for lenge siden

“What we want is a machine that can learn from experience.”

– Alan Turing

Alan Turing var bland annet filosof, matematik og forsket på datamaskiner. Så tidlig som i 1950 kom han opp med the Turing test, eller som han kalte det The imitation game. Du har kanskje sett filmen, med Benedict Cumberbatch? I så fall er dette en god introduksjon til hvor teorier og forskning til kunstig intelligens kommer fra. 

Tilbake til testen… Den går ut på at en person, en avhører skal stille spørsmål til X og Y. En datamaskin (AI) og et menneske. Avhøreren skal ikke vite hvem som er hvem igjennom testen, men forsøke og finne ut av dette gjennom testen basert på svarene den får. Dette blir sett på som et kriterie for at det skal telle som kunstig intelligens, selv om selve definisjonen ikke er skrevet i stein. Hvis du vil lese mer om testen er det en veldig bra artikkel fra Stanford her.

En AI’s to-do liste

Brukes av roboter som er programmert til forskjellige oppgaver finner vi for eksempel langs samlebånd i fabrikker. Dette går tilbake til noe jeg snakket om i mitt forrige innlegg, om hvordan digital teknologi gjør at arbeidsdelingen går bort fra ideologien til Max Weber, og hans måte å organisere en bedrift. Politi bruker robot hunder og sykehus bruker roboter og AI for å gjennomføre kompliserte operasjoner og sette diagnoser. 

Litt enklere kan en AI være så lite som en chatbot, eller algoritmen som sorterer hva som er søppelpost og hva som får lov til å komme til innboksen. Automatisk regnskapsføring. Politi bruker robot hunder og sykehus bruker roboter og AI for å gjennomføre kompliserte operasjoner og sette diagnoser. 

Noen telefoner bruker ansiktsgjenkjenning for å låse seg opp. Denne teknologien brukes også i roboter skapt for å lese følelser hos mennesker, og handle deretter for å få deg til å føle deg bedre, som roboten Pepper i japan. En annen interessant teknologi, for både nærings- og privatliv er noen ørepropper fra Google som oversetter det noen sier til deg, til ditt eget språk.   

Case Crunch bruker en AI for å predikere utfall i den Amerikanske høyesteretten. Den predikerte riktig i 87% av tilfellene, sammenlignet med eksperter som fikk 62% riktig. Dette åpner for muligheten til å få juridisk hjelp av en datamaskin, i stedet for en advokat. Advokater er dyrt, men ved å gjøre det mer tilgjengelig vil det være en lavere terskel for å få den hjelpen du ønsker. Bedriften Wevorce har brukt dette som forretningsmodell, der de tilbyr “automatisk skilsmisse”. Også chatboten Lucy, hos Huseiernes landsforbund gir svar på mindre juridiske spøsmål du måtte ha.

Så, dette gir bedrifter mange muligheter. Med god maskinlæring av AI kan det ta over, og være en støtte i kjedelige, rutinebaserte og farlige oppgaver. Amazon har planer om å starte en ny leveringstjeneste, kalt Prime Air, hvor en drone vil frakte pakker til kunder på under 30 minutter. Dette er også et skritt i riktig retning for å nå noen av  FNs bærekraftsmål! Her er Forbes  “America’s Most Promising Artificial Intelligence Companies” liste. Den viser 50 privateide bedrifter som som gjør det bra med AI!

Kunstig intelligens er veldig interessant. Det er spennende å se hvordan det utvikler seg, og alle utfordringene det kan løse. I mitt neste innlegg vil jeg skrive om noen av de sosiale konsekvensene AI kan føre til.

-Madeleine 

3 thoughts on “Kunstig intelligens – leger, pakketlevering og skilsmisser

  1. Hei Madeleine!
    Her syns jeg du har skrevet et veldig fint innlegg, som både er interessant og godt skrevet! 🙂 Jeg ser du har fått teken på hyperlink, det er supert! Til neste gang er det også viktig å tenke på at en kildeliste nederst med alle referanser brukt er viktig og fint, og siden du skriver så bra kan du gjerne utdype hvert eksempel du tar opp ytterligere. Hva med en video, for eksempel? Gleder meg til neste innlegg! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *