En students første pandemi

Etter flere uker med å tulle bort seriøsiteten til Covid-19, og sjansen for at det i det hele tatt ville komme til Norge, ble det raskt et faktum. Corona gikk fra å ha en hyggelig assosiasjon til å bli noe man var redd for, like fort som været skifter. Skoler, treningssentre og landegrenser stengte. Norge, sammen med store deler av verden ble tvunget inn i en tilstand som få har vært vitne til tidligere. Min hverdag som student gjennom korona pandemien har vært preget på mange måter, både positivt og negativt.

Da pandemien traff, var noen måneder inn i mitt tredje semester da undervisningen gikk over til Zoom. Studieteknikker, rutiner og studievenner var for min del allerede etablert, noe jeg er utrolig heldig for. Arbeidsplassen min har jobbet hardt, og jeg har for dette ikke vært permittert. Jeg står med en samlet vurdering, nå i januar 2021, av at de største Personlig har dette gitt meg flere muligheter. Det er blitt mer rom for å lære på min egen måte, og kunne prestere på mitt beste. Selv er jeg mest kreativ ca etter kl 20.00, dette har kommet godt med på hjemmeeksamen! 

Det har også bygget seg opp mye sinne og frustrasjon, på vegne av de studentene som ikke har denne erfaringen. De som er i en ny by, eller nytt land. De som hopper ut i et nytt studie, uten å kjenne noen, alle de studentene som er blitt permittert, og ikke har en bufferkonto eller økonomisk sterke foreldre som kan hjelpe. Studenter har vært en noe ressurssvak gruppe i denne pandemien, og det har satt mange i vanskelige situasjoner, i en tid som skulle vært “the golden days”. 

Etter et drøyt år med folk på hjemmekontor og studenter på Zoom, har organisasjoner i alle størrelser måtte tenke nytt. Viktigheten av å være tilgjengelig og kompetent digitalt har kanskje aldri vært viktigere. Dette gjelder både bedrifter og enkelt menneske. Jeg kaster meg på klisjeen om at når vi går tilbake til “normalen”, vil dette være en forbedret normal. Vi er overøst med digitale teknologier og kunnskap som kan være et viktig verktøy for å tilpasse oss verden, kunder og kollegaer. Jeg håper mange er med på å se de positive endringene og mulighetene vi er blitt tvunget ut i. Nye moderne løsninger, som gir rom for flere måter å strukturere både arbeidsoppgaver og utdanning!

Videre krysser jeg fingrene 2021!

// Illustrasjon av Mathieu Persan

3 thoughts on “En students første pandemi

  1. Hei Madeleine! Dette var et fint innlegg, og fint at du har fått med et bilde! Til neste gang vil jeg utfordre deg til å skrive enda litt lengre, helst rundt 1000 ord. Jeg har også lagt merke til at teksten har en litt lys farge, hva med å se på mulighetene for en litt mørkere farge på teksten? Ellers fint – stå på!:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *