Delingsøkonomi – gjennom nye digitale plattformer

Første forelesning i temaet digital økonomi og forretningsmodeller er unnagjort, der vi gikk igjennom litt om digital studieteknikk fra Marianne Hagelia, og bruken av digitale plattformer og delingsøkonomi. I dette innlegget vil jeg skrive mer om de to siste, da jeg synes det er relevant og interessant. Foreleseren i den første delen er Arne Krokan, som har lang akademisk erfaring. Temaet vil ta for deg samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjon. Han har også en fagblogg, med fokus på digitale utviklingen i markedet. Sjekk den gjerne ut her!

Digitale plattformer

I denne sammenhengen er plattformer steder hvor bedriften møter kunden. Disse plattformene er nå i stor grad blitt digitale. Bedrifter bruker sosiale medier, slik som Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter til å kommunisere, og dette påvirker måten bedriftene organiseres seg, og lager forretningsmodell. For noen bedrifter er f.eks. Instagram “hoved plassen” for deres bedrift. Grunnen for denne endringen er fordi det er viktig å være der hvor kunden er. 

Disse digitale plattformene kan også brukes internt. Workplace og andre intranett kan gi bedriftene en gylden mulighet til å samarbeide på tvers av avdelinger, og team. Det maksimerer alle ansattes kompetanse og kan gi et mer åpent og kreativt arbeidsmiljø. Utfordringen ved implementeringen av dette kan være å endre arbeidsorganiseringen, slik at teknologien i det gir fulle effekt.

Delingsøkonomi

Digitale plattformer og løsninger på hvordan vi bygger opp en bedrift har gitt mange nye muligheter. Delingsøkonomi – der enkeltpersoner eller organisasjoner tilbyr å selge, kjøpe eller låne ressurser, gjennom digitale plattformer (SNL) – er et slags resultat på disse nye mulighetene. 

Vi kjenner til Airbnb, Uber og Nabobil. Hovedstrategien til disse to er at bedriften i seg selv ikke eier boligene som blir leid ut, eller bilene som blir brukt eller leid ut. De skaper verdi for kunder og selv selv, gjennom å koble enkeltpersoner sammen, og ta en prosent av prisen. Med denne måten å drive en bedrift, trenger man ikke bruke masse penger på å bygge hoteller, eller kjøpe biler, og holde det hele ved like. Det man trenger er digital teknologi, i disse tilfellene en app/nettside, med et booking system, og kunnskapen til å kommunisere verdien.

Denne måten å sette opp en forretningsmodell, og organisere arbeidet på er en stor endring til Max Weber og hans byråkratiske ideologi, som lenge var en sentral del av bedrifter. Med samlebånd og tydelige hierarki fikk mange bedrifter sterke ben å stå på. Bilprodusenten Ford er et klassisk eksempel. For visse deler av en produksjon og bedrifter er dette en god måte å organisere, men gjennom globalisering og nye digitale teknologier kan bedrifter finne nye og moderne måter å lykkes på.

Det skal ikke gå usagt at det også er utfordringer knyttet til digitalisering, slik det er med alt. På engelsk sier vi gig economy. Folk her er ikke fast ansatt, og har større ansvar for egen inntekt (og pensjon). Det kan gjøre det til en usikker jobb. Igjen er det å leie ut gjennom Airbnb eller være sjåfør gjennom uber ofte en “side hustle”, for å få en ekstra inntekt. Senest i høst ble det i media tatt opp utfordringer rundt innføringen av Uberx i Norge, etter en ny lovendring. Talspersonene for denne usikkerheten var redde for blant annet “useriøse aktører”, behandling av skatt og arbeidsforhold. Full artikkel kan du lese her.

Dette bringer oss videre til viktigheten av tillit. For å skape en relasjon mellom organisasjonen og kunde, er tillit viktig. Vi kan definere det slik:

“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the  expectations that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party”

Mayer og Davis (1995, s 712)

Åpenhet er en stor faktor for å få kunder til å stole på en organisasjon. Uber og Airbnb har en god kultur for rating, for begge parter! Så det lønner seg å være en god gjest eller passasjer. Ratingen er utrolig viktig og hjelpfull, for at brukere skal føle seg trygge. TripAdvisor er også en plattform for å skape tillit mellom bedrifter og kunder. Det å dele erfaringer gir nettverkseffekter. 

Mitt syn på denne platforms “endringen”

Jeg mener nye (og for den slags skyld gamle) organisasjoner, som klarer å utnytte seg av fordelene med digitalisering, skaper mange muligheter, både for seg selv og forbrukere, men også utfordringer. Mesteparten av disse utfordringene kommer av at utviklingen skjer raskere enn lovverket klare å oppdatere seg. Alt i alt, ønsker jeg ikke å problematisere digital utvikling like mye som jeg får et inntrykk av at mediene, og noe fagliteratur gjør. 

I frykt for å virke naiv vil jeg understreke at jeg er oppvokst i en tid der digitale endringer har skjedd i en rekordfart, i forhold til hva tidligere generasjoner har opplevd. Jeg har hatt en liten datamaskin i lomma, med tilgang til hele verden siden jeg gikk på ungdomsskolen. En undersøkelse av Deloitte viser at unge handler på nett fordi de liker et stort utvalg, og det er lettere å sammenligne produkter. Og en annen undersøkelse av Piper Jaffray viser at Instagram er den foretrukne måten og følge bedrifter. For min generasjon er ikke denne måten å tenke på organisasjoner på, og å være tilgjengelig digitalt, nødvendigvis en digital endring. Siden det ikke er en endring, er det heller ikke like skummelt. Jeg tror vi vil være en sterkt ressurs, når vi om liten stund skal inn i arbeidslivet for fullt.

-Madeleine

43 thoughts on “Delingsøkonomi – gjennom nye digitale plattformer

 1. Hei Madeleine!
  Wow – for et innlegg! Her var det mye bra krydder. Du skriver svært godt, med gode eksempler, egne synsvinkler versus fakta og støttende undersøkelser, kildehenvisning på rett sted, underoverskrifter og bilder =kvalitet!

  Gøy også å se at du tok til deg kommentarene fra sist, godt arbeid syns!:) Fortsett slik, gleder meg til resten.

  1. Tusen takk, Stine! Veldig godt å høre at det jeg prøver å formidle kommer igjennom. Er et spennende tema, så ikke vanskelig å finne info og ha egne meninger 🙂

 2. Pingback: Homepage
 3. Pingback: Svenskt körkort
 4. Pingback: CHEE TING
 5. Pingback: sbobet
 6. Pingback: darkfox market
 7. Pingback: ASAP Market URL
 8. Pingback: Tile Installer
 9. Pingback: 히든슬롯
 10. Pingback: hack instagram
 11. Pingback: Windshield Leads
 12. Pingback: Guns For Sale USA
 13. Pingback: homes
 14. Pingback: Ayahuasca For Sale
 15. Pingback: dark0de market url
 16. Pingback: World Market URL
 17. Pingback: top dump sites
 18. Pingback: gammagoblin
 19. Pingback: darkfox market url
 20. Pingback: dark0de
 21. Pingback: 메리트카지노

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *