Alt du trenger for å gjennomføre en god Design Sprint

Drawing on whiteboard

En Design Sprint er en 5 dagers intensiv prosess, der målet er å komme frem til en god løsning på et problem du måtte ha i bedriften. Det går ut på å sette sammen et team, som komplimenterer hverandre med forskjellige kunnskapsområder, der de skal komme opp med ideer og prototype, for så å teste alt på slutten av uken. Dette innlegget gir en general forståelse for hva teamet ditt trenger for å gjennomføre en god Design Sprint.

Grunnen for at mange velger og bruke en Design Sprint for å iverksette nye initiativer, eller rett og slett teste hypoteser og ideer, på en mer effektiv måte. Man setter av arbeidsuken for å komme frem til en løsning, fremfor å gå flere uoversiktlige runder rundt bordet og prøve å skape nok engasjement for å komme til en konklusjon, kanskje noen måneder senere. 

 

Design Sprint på 90 sekunder

Dette innlegget tar inspirasjon av boken Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days, og dette innlegget. Hvis du vil ha mer konkrete innblikk i hvordan teamet ditt kan bruke en Design Sprint, så se her. Innlegget vil fungere som en bred introduksjon til konseptet, og jeg har derfor linket til mange andre artikler og sjekk-lister underveis.

Så, hvordan går man frem…

Først, forberedelser

Utfordringen

Hva er problemet som skal løses eller ideen som skal utvikles?

Teamet

Sett sammen et team, som sammen kan finne den beste løsningen på problemet som skal løses. Skal man for eksempel lage en ny app trenger man noen som kan koding, for å forstå hva som er mulig og ikke. Skal man komme opp med et nytt produkt/service, trenger man noen som vet hva kundene vil ha, eller kan se nye muligheter i andre marked. 

Tid og sted

Sett av 5 dager, ja helt uavbrutt av andre oppgaver. Da er det letter å holde seg fokusert på oppgaven, og holde kreativiteten i gang. Sist, sted. Sett av et møterom som tilhører teamet de neste 5 dagene. Gjøres sprinten med penn og papir er det kjedelig å måtte bruke tid på å pakke opp og ned hver eneste dag. Du vil sikkert ikke huske hvor alt skal heller. Hvis en fysisk Sprint er vanskelig å gjennomføre (ja, jeg snakker om deg Korona), eller det rett og slett virker bedre å gjøre det digitalt, så sjekk ut denne artikkelen!

Få en sjekkliste for forberedelsene her. Les også om 5 feil man burde unngå.

Tidslinjen

Mandag

Det første teamet skal gjøre er å sette et mål! Så må man kartlegge utfordringene og kundereisen. Dette er dagen for å få et overblikk. Se en detaljert to-do liste for mandag her.

Tirsdag

Hent inspirasjon til løsninger. Dette kan være ting som allerede eksisterer, men som teamet kan forbedre. Hele teamet skal sketche ideer. Sitt alene og skriv opp ideer, før hele teamet deler med hverandre på onsdag. Begynn også å planlegg hvilke kunder som skal være med å teste løsningen på fredag. Se en detaljert to-do liste for tirsdag her.

Onsdag

Dele gårsdagens ideer med hverandre. Alle ideene må gjennomgå en kritisk runde, for å finne hvilken idé som skal testes videre, og nå det langsiktige målet. Videre skal teamet sette sammen et storyboard med hvordan kundereisen vil se ut med denne løsningen. Se en detaljert to-do liste for onsdag her.

Torsdag

Bruk storyboardet til å sette sammen en prototype. Den skal være overbevisende nok til at den kan testes på fredag. Se en detaljert to-do liste over torsdag her.

Fredag

Etter en allerede produktiv uke er det bare en ting igjen å gjøre – test prototypen på kunder. Intervju dem og lær. Etter dette skal det være kartlagt hva som fungerer og ikke fungerer, slik at neste prototype blir nærmere målet. Se en detaljert to-do liste over fredag her.

-Madeleine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *